• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NK Bare shaft

Αντλίες ελεύθερου άξονα κατά EN 733

Πληροφορίες προϊόντος αντλίας νερού (ΜΕΙ)
Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 140 °C
Μέγ. παροχή
2124 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
343 m