• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NKE

Τυποποιημένες αντλίες κατά ΕΝ 733 με κινητήρα MGE

Πληροφορίες προϊόντος αντλίας νερού (ΜΕΙ)
Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 120 °C
Μέγ. παροχή
515 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
162 m