• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NKE

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Έκπυλησ φιαλών
 • CIP/SIP
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Εργαλειομηχανές
 • Άντληση ορυχείων
 • Διήθηση
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανικές λύσεις πυροπροστασίας
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
 • Διανομή νερού
 • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

Τυποποιημένες αντλίες κατά ΕΝ 733 με κινητήρα MGE

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 120 °C
Μέγ. παροχή
509 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
162 m