• Υποβρύχιες αντλίες υπόγειων υδάτων

SP, SP-G, SP-NE, SPE

Κατάλληλο για:
  • Εξόρυξη έκπλυσης
  • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων

Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0.37-250 kW.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 90 °C
Μέγ. παροχή
476.9 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
669.9 m