• Stanice na zvyšovanie tlaku

Hydro MPC

Vhodné pre:
 • Komerčné vykurovanie
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Umývanie fliaš
 • Chladenie
 • Odsolovanie
 • Banský priemysel
 • Umývanie a čistenie
 • Riadenie od teploty
 • Priemyselné kotlové systémy
 • Priemyselné vykurovanie
 • Priemyselná dodávka vody
 • Priemyselná úprava vody
 • Opätovné použitie vody
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Distribúcia vody
 • Úprava odpadovej vody
 • Kvapková závlaha/postrek
 • Ochrana proti mrazu
 • Zvyšovanie tlaku otáčacieho zavlažovacieho zariadenia
 • Zavlažovanie povrchovou vodou a preprava

Kompaktné automatické tlakové stanice s čerpadlami radov CR(I)(E) montované na spoločnej základovej doske, kompletne prepojené, odskúšané a prednastavené. Pre 2-6 čerpadiel.

Max. prietok
875 m³/h
Max. dopravná výška
161 m
Teplota kvapaliny
0 .. 60 °C
p max
16 bar