Atık su arıtma

Atık su arıtımı; mekanik, biyolojik ve kimyasal arıtma aşamalarında ideal süreçler gerektirir. Grundfos, tüm süreçler için hidrolik istikrar ve gerektiğince kapasite sağlayan çözümler sunar.