Chống cháy thương mại

Để bảo vệ con người và tài sản khỏi cháy trong các tòa nhà thương mại, Grundfos cung cấp hệ thống máy bơm chữa cháy, máy bơm chữa cháy cho hệ thống đầu phun sprinkler và máy bơm chữa cháy đem đến độ tin cậy cần thiết.

Kích cỡ Ứng dụng