• Máy bơm một tầng trong đường ống

TP, TPE

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Sưởi sinh hoạt
 • Nhiên liệu sinh học
 • Rửa chai
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Phân phối Nước

Máy bơm ly tâm đường ống một tầng có phớt trục cơ khí. Máy bơm là máy bơm khớp nối liền, ví dụ, máy bơm và động cơ là thiết bị riêng

Cột áp tối đa
65.88 m
Lưu lượng tối đa
1726 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-40 .. 150 °C