• Máy bơm một tầng trong đường ống

TP, TPE

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Sưởi sinh hoạt
 • Nhiên liệu sinh học
 • Rửa chai
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Phân phối Nước
 • Frost protection
 • Trục

Máy bơm ly tâm đường ống một tầng có phớt trục cơ khí. Máy bơm là máy bơm khớp nối liền, ví dụ, máy bơm và động cơ là thiết bị riêng

Cột áp tối đa
92.42 m
Lưu lượng tối đa
4374 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-40 .. 150 °C