• Máy bơm một tầng trong đường ống

TP, TPE

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Làm mát
 • Sưởi công nghiệp
 • Khử mặn
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Phân phối Nước

Máy bơm ly tâm đường ống một tầng có phớt trục cơ khí. Máy bơm là máy bơm khớp nối liền, ví dụ, máy bơm và động cơ là thiết bị riêng

Cột áp tối đa
92 m
Lưu lượng tối đa
4374 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-40 .. 150 °C