• Máy bơm một tầng trong đường ống

TP, TPE

Máy bơm ly tâm đường ống một tầng có phớt trục cơ khí. Máy bơm là máy bơm khớp nối liền, ví dụ, máy bơm và động cơ là thiết bị riêng

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
93 m
Lưu lượng tối đa
4374 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-40 .. 150 °C