• Linijske enostopenjske črpalke

TP, TPE

Primerno za:
 • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
 • Ogrevanje poslovnih stavb
 • Commercial hot water recirculation
 • Področno hlajenje
 • Področno ogrevanje
 • Obdelava pitne vode
 • Namakanje
 • Hlajenje
 • Razsoljevanje
 • Industrijsko Ogrevanje
 • Distribucija vode

Enostopenjske linijske črpalke

p maks.
25 bar
Temperatura tekčine
-40 .. 150 °C
Maks. pretok
4369 m³/h
Maks. tlačna višina
140 m