• Linijske enostopenjske črpalke

TP, TPE

Primerno za:
 • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
 • Ogrevanje poslovnih stavb
 • Commercial hot water recirculation
 • Dvig tlaka vode - Poslovne stavbe
 • Področno hlajenje
 • Področno ogrevanje
 • Ogrevanje domov
 • Biogoriva
 • Pranje steklenic
 • Hlajenje
 • Razsoljevanje
 • Pranje in čiščenje
 • Nadzor temperature
 • Sistemi industrijskih kotlov
 • Industrijsko Ogrevanje
 • Obdelava pitne vode
 • Namakanje
 • Distribucija vode
 • Frost protection
 • Pivot/Rotacijski brizgalnik

Enostopenjske linijske črpalke

p maks.
25 bar
Temperatura tekčine
-40 .. 150 °C
Maks. pretok
4374 m³/h
Maks. tlačna višina
139.4 m