Ochrana pred záplavami

Grundfos dodáva kompletné protipovodňové systémy, ktoré chránia pred následkami povodní.

Aplikácia dimenzovania