Cung cấp nước đô thị

Từ lấy nước thô đến chế độ xử lý và vận chuyển thông qua mạng lưới phân phối đến người tiêu dùng, một hệ thống cấp nước phải được tích hợp đầy đủ. Grundfos đảm bảo rằng các máy bơm, hệ thống điều khiển, giải pháp định lượng và khử trùng và quản lý áp suất phối hợp với nhau để tiết kiệm năng lượng và nước tối ưu.