Oczyszczanie ścieków

W oczyszczaniu ścieków kluczowe jest utrzymanie skuteczności procesów na wszystkich etapach oczyszczania, tj. mechanicznego, biologicznego i chemicznego. Grundfos, jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla całego procesu, zapewnia stabilną pracę, utrzymanie parametrów hydraulicznych i wydajnościowych na wszystkich etapach.