Operi i očisti

Pranje i čišćenja mogu biti zahtevni zbog agresivnih deterdženata i visokih temperatura. Grundfos isporučuje kompaktne i pouzdane pumpe za veliki broj specifičnih uslova pranja i čišćenja.

Aplikacija za dimenzionisanje