• Máy bơm màng

Dosing pumps, Digital

Phù hợp với:
  • Tưới kết hợp phân bón & Bổ sung hóa chất
  • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
  • Frost protection

Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.

Cột áp tối đa
16.03 bar
Lưu lượng tối đa
940 l/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 50 °C