• Máy bơm màng

Dosing pumps, Digital

Phù hợp với:

Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.

Cột áp tối đa
163.2 m
Lưu lượng tối đa
0.94 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 50 °C