Борба с наводнения

Grundfos предлага цели системи за борба с наводнения за защита на градски и селски райони, инфраструктура и големи градове. Нашите иновативни решения отговарят на изискванията за голям дебит и малък напор за помпените станции или шлюзове срещу наводнения.

Размер Приложение