Recirkulation av tappvarmvatten

Med en cirkulationspump för varmvatten kan du ge dina kunder varmvatten på ett ögonblick, och därmed eliminera vattenslöseri och minska det irriterande väntandet på varmvatten.

Dimensionera - Applikation