Наторяване и химизация

Увеличете ефективността и равномерното прилагане на торове и химикали в системи за наторяване и химизиране при намален разход на време, труд и вода.