Hemigacija i fertigacija

Povećati efikasnost i ujednačenost prilikom primene đubriva i hemikalija u sistemima za hemigaciju i đubrenje i smanjiti vreme, rad i oticanje vode.