Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus

Lågt eller varierande vattentryck är mycket vanligt i en- eller tvåfamiljshus. Detta resulterar i lågtryck i duschar och kranar något som väsentligt minskar husägarens komfort.

Dimensionera - Applikation