การใช้น้ำด้านปศุสัตว์

การใช้แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมเพื่อสูบน้ำในพื้นที่ห่างไกลหรือในพื้นที่ขนาดใหญ่ อาจเป็นไปได้ยากหรือมีราคาแพง น้ำประปาที่ใช้พลังงานหมุนเวียนให้ความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้

ขนาดการใช้งาน