การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม

โซลูชั่นสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับความร้อนเชิงอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นทุกวันตั้งแต่ความต้องการอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนถึงกระบวนการที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง กรุนด์ฟอสมีฮีทปั๊ม (heat pump) ประสิทธิภาพสูงสำหรับความต้องการต่างๆ

ขนาดการใช้งาน