Sưởi khu vực

Hệ thống sưởi khu vực phân bổ nhiệt đén các tòa nhà cư dân, thương mại và công nghiệp. Grundfos cung cấp nhiều máy bơm hiệu quả và đáng tin cậy, góp phần làm cho hệ thống sưởi khu vực trở thành một trong những hệ thống sưởi phổ biến nhất thế giới.

Kích cỡ Ứng dụng