Khử mặn

Các quy trình khử muối cần nhiều điện và sản phẩm hóa học và Grundfos cung cấp máy bơm khử muối và thẩm thấu ngược có hiệu quả cao và chống ăn mòn để giải quyết áp lực của môi trường vận hành.

Size Application